• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/muallimsuleyman
  • https://www.twitter.com/@muallim58
ON-LİNE SINAV

TÜM DERSLER

VİDEOLAR

ETKİLİ SINIF YÖNETİMİ


Günümüz toplumları etkili iletişim kurabilen, kritik düşünebilen, gerçek bilgilere ulaşabilen ve düşünerek yeni bilgiler üretebilen, problem çözmede yetenekli olan ve sorumluluk gerektiren davranışları sergileyen bireylere ihtiyaç duymaktadırlar. Bu davranışların kazandırılmasında öğretme- öğrenme yöntemlerini de kapsayan etkili bir sınıf yönetiminin rolü önemli olmaktadır.

Sınıf yönetimi genel olarak belirlenen eğitim amaçlarının gerçekleştirilmesi için planlama,örgütleme ve değerlendirme işlevlerine ilişkin, kavram, model ve tekniklerin sistematik ve bilinçli olarak uygulanması ile ilgili etkinliklerin tümü olarak tanımlanabilir.

Sınıf yönetimi,  öğretmen ve öğrencilerin çalışma engellerinin en aza indirilmesi, öğretim zamanının uygun kullanılması ve öğrencilerin derse etkin katılımının sağlanması olarak da ifade edilebilir.

Özetle sınıf yönetimi, etkili bir eğitim ve iletişim örüntüsü gerçekleştirmek amacına dönük etkinlikleri tanımlar.  Bu bağlamda sınıfı yönetmek, eğitimi etkileyen değişkenleri tanımayı gerektirmektedir. Sınıf yönetiminin değişkenleri öğretmen, öğrenci, okul, program, eğitim ortamı, eğitim yönetimi, aile ve çevre olarak sıralanabilir.DERSMATİKOYUNCAK